Terug naar ons verhaal

Privacy voorwaarden

Bij Fontys verwerken we persoonsgegevens van onze relaties, studenten en medewerkers om onze taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs goed te kunnen vervullen. Wij gaan zorgvuldig om met jouw privacy en persoonsgegevens. En daarover willen we graag duidelijk zijn.


Welke persoonsgegevens gebruiken we en waarom?    • Je hebt je aangemeld voor een studiekeuze-activiteit van (een of meer) Fontysopleidingen of -cursussen. Dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over het evenement. Bijvoorbeeld om je aanmelding voor een open dag te bevestigen en je het programma toe te sturen. We vragen je ook om het evenement na afloop te beoordelen. Zo kunnen we onze studiekeuze-activiteiten verbeteren.
    Als je kiest voor de optie ‘houd mij op de hoogte’, dan informeren we je ook over andere Fontysactiviteiten en onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld over toelating, loting of aanmelding. Dit doen we op maat, passend bij jouw vooropleiding en aangegeven interesses. Altijd met het doel om jou te ondersteunen bij het maken van de juiste (studie)keuze.  • Je bent Fontys-alumnus. Of je hebt je aangemeld voor een Fontys Alumninetwerk of voor een activiteit of de nieuwsbrief van het Fontys professional netwerk. Dan gebruiken we jouw gegevens om je - als je daarvoor toestemming hebt gegeven - op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en evenementen binnen het door jou aangegeven vakgebied of thema. Gericht op kennisdeling en het vergroten van je carrièrekansen.  • Een organisatie heeft een opdracht voor stage of afstuderen bij Fontys aangemeld. Dan slaan we de organisatie- en contactpersoongegevens op in ons relatiesysteem, om de opdrachten beschikbaar te kunnen stellen aan studenten van de passende Fontysopleidingen.  • Je studeert bij Fontys. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om jou als student goed en persoonlijk te kunnen begeleiden tijdens je studie en om aan de wettelijke eisen voor hoger onderwijs te voldoen. Zo moeten wij bijvoorbeeld melden bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), van de Rijksoverheid voor het Onderwijs, wie er staat ingeschreven en wie het diploma van een opleiding behaald heeft.  • Je werkt bij Fontys. Dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de geldende wetgeving zoals salarisuitbetaling, fiscale eisen en afdracht pensioenen, voor de uitvoering van het interne personeelsbeleid van Fontys en voor de personeelsadministratie.


Studenten en medewerkers kunnen op het Fontys intranet (na inlog) ook de Fontys privacyreglementen raadplegen.


Wil je geen informatie of nieuwsbrief van Fontys meer ontvangen?
Dan kun je je natuurlijk altijd weer afmelden. Gebruik daarvoor de link of knop ‘afmelden’ in de mail of nieuwsbrief die je van ons ontvangt. Je kunt ook een mail sturen naar klantcontactcentrum@fontys.nl of bellen met 08850 80000.


Bij wie kan ik terecht met vragen?


Functionaris Gegevenscherming


Voor onafhankelijk toezicht op de bescherming van persoonsgegevens hebben wij een functionaris gegevensbescherming. Heb je vragen over hoe Fontys met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je per e-mail contact opnemen.  


Jouw privacyrechten


Wil je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen? DAar heb je recht op. Neem dan contact op met:
Wij reageren dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek.


Beveiliging van persoonsgegevens


Met behulp van technische en organisatorische maatregelen, zorgen wij voor een goede beveiliging van persoonsgegevens. Wij maken gebruik van moderne technische IT-voorzieningen, zoals bijvoorbeeld disk-encryption, two-factor authentication en vulnerability scanning. Alleen gebruikers die specifiek bevoegd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens. Beveiliging van persoonsgegevens is binnen Fontys een blijvend punt van aandacht. Zo zijn er jaarlijks risicoanalyses en programma’s om meer bewustzijn over het onderwerp te creëren.


Wij verkopen nooit persoonsgegevens aan andere partijen. We verstrekken geen persoonsgegevens, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Uitgangspunt is ook dat gegevens niet op verzoek worden verstrekt, ook niet aan ouders van studenten of partners. Als we bij de uitvoering van taken gebruik maken van externe dienstverleners, verlangen wij van hen dat zij zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader dat geldt voor de bescherming van persoonsgegevens. In het kader van de inschrijving voor een opleiding en het behalen van een diploma verstrekken wij persoonsgegevens aan DUO. Voor het monitoren van de aansluiting tussen scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen en Fontys koppelen wij jaarlijks de behaalde studieresultaten van studenten terug naar de scholen waar zij vandaan komen. Hiervoor geven studenten toestemming bij hun inschrijving.


Constateer je een zwakke plek in de informatievoorziening? Meld het dan!


Ondanks de zorg voor de beveiliging van de informatievoorziening kan een zwakke plek voorkomen. Externen kunnen een kwetsbaarheid melden via de Fontys Responsible disclosure pagina door het invullen van het online meldformulier. Fontys studenten en medewerkers kunnen dit direct bij Fontys Hogescholen doen via isp-office@fontys.nl.


Personen op Fontys foto's en films:
Tijdens Fontysevents maken we vaak sfeerbeelden. Deze gebruiken we op onze website en social media. Sta je op een foto of film en heb je dit liever niet? Laat het ons weten, dan zorgen wij dat de beelden worden verwijderd. 


Fontys website en cookies
Op fontys.nl en fontys.edu maken we gebruik van cookies. Dat doen we om de gebruikservaring op de website te verbeteren en om (Fontys)advertenties te kunnen laten zien. In de Fontys Cookieverklaring vind je hierover alle informatie, ook voor welke cookies wij jouw toestemming nodig hebben.